PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

Phương thức thanh toán khi nhận hàng

THANH TOÁN KHI NHẬN HÀNG (COD)

Bạn thanh toán trực tiếp với nhân viên giao hàng khi nhận hàng tại địa chỉ bạn đã chọn.