LIÊN HỆ/ CONTACT US

  • LIVE CHAT:

Chúng tôi hỗ trợ từ thứ 2 tới chủ nhật, từ 7:30am sáng tới 5:00pm chiều. 
Let's chat! We offer live support Monday through Sunday from 7:30AM to 5:00PM and are here to help! 

  • ĐIỆN THOẠI/ZALO/VIBER/WHATSAPP

Hãy liên hệ với nhân viên tư vấn của chúng tôi trong giờ hành chính từ thứ 2 tới thứ 6 từ 7:30am sáng tới 5:00pm chiều theo số điện thoại:  0932 084 669

Our support team is happy to assist you via phone during business hours! Call us at: (+84) 932084669 (English speaking, please leave a message in case the line is busy, we will call you back asap).

  • EMAIL:

Vui lòng liên hệ với chúng tôi bất kỳ khi nào bạn cần tại cokoyoga@gmail.com. Nếu bạn cần liên hệ với chúng tôi sau giờ hành chính, chúng tôi sẽ liên hệ lại với bạn vào ngày tiếp theo.

Email us anytime at cokoyoga@gmail.com! If you contact us after business hours, we will get back to you the following business day.